12.27

a) Tegn figur, skriv på opplysningene og bruk Kirchhoffs 2. lov for å finne spenningenover apparatet.

b) Du kjenner nå spenningen over og strømmen gjennom apparatet. I tillegg er tida oppgitt. Da kan du bruke likningen for elektrisk arbeid (eller elektrisk energioverføring som vi ofte  sier) på side 313. Husk å gjøre tida om til sekunder.