12.30

a) Ved riktig bruk, koples lampen til en spenning på 240 V og vil da bruke en elektrisk effekt på 40 W.
Bruk likningen for elektrisk effekt på side 314 for å finne strømmen.
Hvordan finner du den elektriske energien som er omdannet, når tida er oppgitt?

b) Bruk først likningen for elektrisk effekt på side 314.
Hvor stor blir strømmen dersom spenningen halveres? (Anta at resistansen er uendret).
Bruk så likningen for elektrisk effekt på side 314 igjen.