12.31

a) Følger vi strømmen fra minuspolen, kommer vi først til spolen. Den er videre seriekoplet til en parallellkopling av to lamper. Deretter går strømmen til plusspolen. Tegn dette først. Deretter setter du inn amperemeteret i tegningen og til slutt voltmeteret. Skriv til slutt på alle opplysningene som er gitt.

b) Voltmeteret viser polspenningen. Hvor stor er den?

c) Amperemeteret måler strømmen gjennom den ene lampen. Hvor stor er strømmen gjennom hver av lampene?

d) For lampene kan du bruke likningen for elektrisk effekt på side 314. Men for å finne effekten til spolen må du først finne ut hvor stor strømmen gjennom spolen er ...