12.52 Selvlysende rør

Du må ha det skikkelig mørkt. Gode mørkerom er toaletter, bøttekott og kjellerkorridorer dersom ikke fysikkrommet har skikkelig blending.

Når du gnir lysstoffrøret med plasten, rives det løs elektroner og det blir ladningsoverskudd på utsiden av lysstoffrøret. Den ujevne fordelingen av ladning som oppstår lager elektriske kraftfelt inne i lysrøret. Der påvirkes atomene i lysstoffrørgassen av det elektriske feltet slik at atomene eksiteres og sender ut lys når de de-eksiterer.

Ta med et lysstoffrør under en kraftig høgspentlinje – om natten. Da ser du at det lyser «av seg selv». Årsaken er den samme som da du gned på lysrøret, det påvirkes av et elektrisk felt, men nå fra ladningene som beveger seg i høyspentkablene.