Kjøleskap og varmepumper

I vedlegget i menyen til høyre kan du lese om hvordan en ved hjelp av kjøleskap og varmepumper kan få varme til å gå «feil vei». Du finner også flere lenker til stoff om virkemåten til varmepumper, kjøleskap, m.m.