9.54 Imploderende brusboks

Etter kokingen er det ikke noe luft igjen i boksen, kun vanndamp. Når boksen settes ned i vannbadet med åpningen først, kommer vanndampen i kontakt med flytende vann. Den kondenserer da øyeblikkelig. Da faller trykket til null inne i boksen. Lenge før vannet rekker å strømme inn i biksen blir den derfor knust av de sterke trykkreftene fra lufta utenfor boksen.