Innledende fellesforsøk

Heavens-Above.

  • Bruk lenken til Heavens-Above nedenfor. Legg inn koordinatene der du bor.
  • Finn først årets himmelkart for 2. februar kl. 23.00, og deretter for 2. august kl. 23.00.
  • Sammenlikn med himmelkartene på de samme tidspunktene ett år fram. Er det noen forskjeller?
  • Prøv også med de samme tidspunktene for året 3007. Er det noen forskjeller?
  • Utforsk de andre astronomilenkene på dette nettstedet.
NASAs Astronomy Picture of the Day.
  • Bruk lenken til NASAs Astronomy Picture of the Day nedenfor.
  • Finn fram til siste ukes bilder (de seks siste) ved å se på Archive. Del klassen i seks grupper. Hver gruppe studerer hvert sitt av de seks bildene, og teksten som står under Explanation. Arbeidet avsluttes med at hver gruppe holder en kort orientering for de andre i klassen.
Tips for Heavens-Above:

Gå inn på lenken nedenfor, som gir stjernekartet for Oslo. Ved å gå til Home og Configuration kan du legge inn koordinatene der du bor. I de fleste tilfellene går det greit å følge valget From database, velg så Norway , og skriv inn byen eller nærmeste tettsted der du bor. Kjenner du koordinatene der du bor, for eksempel fra GPS, kan du velge Edit manually. Du kommer tilbake til himmelkartet ved å ved velge Whole sky chart under Astronomy.