Innledende fellesforsøk

Ohmsk  lærer?

Skolespenningskilder har et innebygget sikkerhetssystem som sørger for at strømmen ikke kan bli så stor at den kan skade noen.

Pass på at kontakten mellom elektrode og hud er god, for eksempel ved at måleobjektet holder en elektrode godt fast i hver hånd.