12.54 Strøm og varme

Blyant«bly» består av grafitt. Grafitten varmes opp av den elektriske strømmen og begynner og gløde og brenne.