12.56 Batterienergi

Energiinnholdet er oppgitt i amperetimer (Ah). Det kan du regne om til joule eller til kWh ved hjelp av

E = UIt

når du kjenner batterispenningen, U og regner om enheten Ah = 3600 As.

Produksjon av batterier krever mye energi og forbruker viktige råstoffer. Det er derfor bra for miljøet å bruke oppladbare batterier når en kan og aller helst bruke elektrisk energi fra nettet.