12.205 Strøm og spenning - tips

Forhåndsoppgave 2:
Amperemeter skal koples i serie med kretsen du måler strømmen i.
Voltmeter skal koples i parallell med komponenten du skal måle spenningen over.

Et godt amperemeter skal ha resistanse tilnærmet lik null. Hvordan påvirker det kretsen om resistansen til amperemeteret ikke er tilnærmet null?
Et godt voltmeter skal ha svært stor resistans slik at det går svært liten strøm gjennom voltmeteret. Hvordan påvirker det kretsen dersom det går en del strøm gjennom voltmeteret?
 
Du kan laste ned symboler til kretstegningen i rapporten til øvingen fra en av lenkene nedenfor.