Feil i tekst og fasit

Trykkfeil m.m. i bøkene

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.

Finner du selv en feil i bøkene eller på RSTnett, setter vi stor pris på at du rapporterer den til: rstnett@cappelendamm.no.

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.

_____________________________________

4. opplag bokmål

Side 92

I formelen øverst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 258

Under punktet «Energiproduksjonen i stjernene» mangler det to positive ladninger på høyre side i reaksjonslikningen. Det skal være to positroner der. Leddet «energi» omfatter både nøytrinoer og stråling. Riktig likning er altså

4H11He+2e+energi1024

Positronene møter frie elektroner og annihilerer. Dette bidrar en god del til solas energiproduksjon. 

Side 385

I oppgave 3.109 skal fotonet ha energien 3,4 · 1019 J, altså negativ eksponent.

Fasit

5.20: 10,0 m/s

12.25 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

_____________________________________

3. opplag bokmål

Side 92

I formelen øverst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 258

Under punktet «Energiproduksjonen i stjernene» mangler det to positive ladninger på høyre side i reaksjonslikningen. Det skal være to positroner der. Leddet «energi» omfatter både nøytrinoer og stråling. Riktig likning er altså

4H11He+2e+energi1024

Positronene møter frie elektroner og annihilerer. Dette bidrar en god del til solas energiproduksjon.

Side 385

I oppgave 3.109 skal fotonet ha energien 3,4 · 1019 J, altså negativ eksponent.

Fasit

5.20: 10,0 m/s

12.25 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

_____________________________________

2. opplag bokmål

Side 69

I siste avsnitt er det feil i elektronmassen, det skal stå «Elektronmassen er 5,485799 u».

Side 70

I siste tekstlinje er både nukleontallet og ladningstallet til thorium feil, det skal være Th  90234, ikke Th  88346. Det er riktig i reaksjonslikningen nederst på siden.

Side 71

I første formellinje skal det være Pa  91234, ikke Pa  90234.

Side 73

Feil reaksjonsenergi nederst på siden: Nuklidemasser fra RST sin fysikktabell gir massesvinnet ms= 0,0045837 u som igjen gir reaksjonsenergien Er= 6,85  10-13 J.

Side 74

I neste siste formellinje skal ikke atommasseenheten u med, vi har konvertert til kg.

Side 83

Oppgave 4.15: I reaksjonsuttrykket skal det være Br3585, ikke Br3583.

Side 92

I formelen øverst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 258

Under punktet «Energiproduksjonen i stjernene» mangler det to positive ladninger på høyre side i reaksjonslikningen. Det skal være to positroner der. Leddet «energi» omfatter både nøytrinoer og stråling. Riktig likning er altså

4H11He+2e+energi1024

Positronene møter frie elektroner og annihilerer. Dette bidrar en god del til solas energiproduksjon.

Side 348

I første avsnitt skal det være 230 V vekselstrøm.

Side 385

I oppgave 3.109 skal fotonet ha energien 3,4 · 1019 J, altså negativ eksponent.

Permen bak

Nuklidemassene til deuterium og tritium er feil, de skal være:
mD = 2,0141 u
mT = 3,0160 u

Fasit

12.25 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

12.143 c: svaret er 5,3 Ω (Avlesningspunkt (3,9 V, 0,40 A)).

_____________________________________

1. opplag bokmål

Side 69

I siste avsnitt er det feil i elektronmassen, det skal stå «Elektronmassen er 5,485799 u».

Side 71

I første formellinje skal det være Pa  91234, ikke Pa  90234.

Side 70

I siste tekstlinje er både nukleontallet og ladningstallet til thorium feil, det skal være Th  90234, ikke Th  88346. Det er riktig i reaksjonslikningen nederst på siden.

Side 73

I to reaksjonslikninger skal det være Rn  86222, hverken Rn  88222 (som under den grå rammen) eller Rn  88226 (som midt på siden).

Side 73

Feil reaksjonsenergi nederst på siden: Nuklidemasser fra RST sin fysikktabell gir massesvinnet ms= 0,0045837 u som igjen gir reaksjonsenergien Er= 6,85  10-13 J.

Side 74

I neste siste formellinje skal ikke atommasseenheten u med, vi har konvertert til kg.

Side 83

Oppgave 4.15: I reaksjonsuttrykket skal det være Br3585, ikke Br3583.

Side 92

I formelen øverst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 258

Under punktet «Energiproduksjonen i stjernene» mangler det to positive ladninger på høyre side i reaksjonslikningen. Det skal være to positroner der. Leddet «energi» omfatter både nøytrinoer og stråling. Riktig likning er altså

4H11He+2e+energi1024

Positronene møter frie elektroner og annihilerer. Dette bidrar en god del til solas energiproduksjon.

Side 348

I første avsnitt skal det være 230 V vekselstrøm.

Side 385

I oppgave 3.109 skal fotonet ha energien 3,4 · 1019 J, altså negativ eksponent.

Permen bak

Nuklidemassene til deuterium og tritium er feil, de skal være:
mD = 2,0141 u
mT = 3,0160 u

Fasit

12.25 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

12.143 c: svaret er 5,3 Ω (Avlesningspunkt (3,9 V, 0,40 A)).

_____________________________________

1. opplag nynorsk

Side 69

I siste avsnitt er det feil i elektronmassen, det skal stå «Elektronmassen er 5,485799 u».

Side 70

I siste tekstlinje er både nukleontalet og ladningstalet til thorium feil, det skal vere Th  90234, ikkje Th  88346. Det er riktig i reaksjonslikninga nederst på sida.

Side 73

Feil reaksjonsenergi nederst på sida: Nuklidemassar fra RST sin fysikktabell gir massesvinnet ms= 0,0045837 u som igjen gir reaksjonsenergien Er= 6,85  10-13 J.

Side 74

I neste siste formellinje skal ikkje atommasseeininga u med, vi har konvertert til kg.

Side 92

I formelen øvst på sida skal eininga vere m (meter), ikke m/s.

Side 258

Under punktet «Energiproduksjonen i stjernene» manglar det to positive ladningar på høgre side i reaksjonslikninga. Det skal vere to positron der. Leddet «energi» inneheld både nøytrino og stråling. Riktig likning er altså

4H11He+2e+energi1024

Positrona møter frie elektron og annihilerer. Dette bidreg ein god del til energiproduksjonen i sola.

Side 348

I første avsnitt skal det vere 230 V vekselstraum.

Permen bak

Nuklidemassane til deuterium og tritium er feil, dei skal vere:
mD = 2,0141 u
mT = 3,0160 u

Fasit

12.25 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

12.143 c: svaret er 5,3 Ω (Avlesningspunkt (3,9 V, 0,40 A)).