Samspill mellom teori og observasjon

Framskritt i fysikk er avhengig av et samspill mellom teori og observasjon. Ofte er det slik at observasjoner som ikke stemmer med teorien, gjør at fysikerne må sette seg til regnebrettet og forbedre teoriene. Andre ganger må vi forbedre observasjonene og eksperimentene våre. Artikkelen i menyen til høyre viser hvordan avvik mellom teori og observasjon drev fram en løsning på et 20 år gammelt problem i astrofysikk og kosmologi.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra tidsskriftet Astronomi og forfatteren Øyvind Grøn.