Oppdagelse av gravitasjonsbølger

Startet universet med svært hurtig ekspansjon?

Veritasium forklarer hvordan polariseringen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen kan hjelpe oss til å forstå universets begynnelse.

Rettighetshaver: Veritasium