Bildereise: Hubble Ultra Deep Field

Ta en tur i Hubbles Ultra Deep Field bilde.

Simuleringen viser hva som skjuler seg i et bilde som ser 10 milliarder år tilkbake i tid.