Nyskapende russisk kjernereaktor startet. Ny vår for kjernekraften?

Mange store land, som Kina, Russland, Japan og India, bygger ut kjerneenergiindustrien sin for å løse energiforsyningen. I denne artikkelen omtaler, og vurderer, fysikeren Bjørn Samset en oppdatert russisk reaktor av typen «hurtig avlsreaktor» (en type breeder-reaktor). Denne reaktortypen ser ut til å løse en god del av problemene som mer tradisjonelle reaktortyper byr på.

Nettressurser