2.410 Bølger i et medium

Simuleringen nedenfor viser hvordan partiklene i et medium beveger seg.
Langsbølgene øverst kan du tenke deg viser lydbølgene i luft. Du ser luftmolekylenes bevegelse. Under kan du se en tversbølge, tenk deg at prikkene tilsvarer molekylene i fjæra som svinger opp og ned på side 19.

a) Følg en og en prikk med øynene mens de beveger seg. Ser du at hver prikk følger en svingebevegelse?

b) Simulering nr. 3 viser vannbølger. Forklar hvorfor vannbølger er en kombinasjon av langsbølger og tversbølger. Hvordan vil du beskrive bevegelsen til et av de to blå punktene i animasjonen? Hva er forskjellen mellom de to?

c) Hvordan kan vannbølger overføre energi fra et sted til et annet når hvert enkelt vannmolekyl ikke flytter seg noe særlig?