8.401 Kvantemedisin

I lenkene nedenfor vil du se at det henvises til teorier i fysikk, og at begreper vi kjenner fra fysikken, blir brukt.

Oppgave

a) Sett opp en oversikt over begrep fra fysikk som er i bruk i artiklene.
b) Hvilken hensikt tror du avsenderne har med å henvise til velkjente fysikkbegrep som kvanter, elektromagnetisme og frekvenser?