Tidens retning og termofysikkens 2. lov

Når oppstod tiden – og hvorfor går den framover?

«Svaret ligger i termodynamikkens andre lov. Den forteller oss at entropien i et system alltid øker når tiden øker. Entropi er et komplisert begrep, men sånn røffli dreier det seg om grad av uorden. Eller som det ofte er framstilt i naturfagbøker: Energikvaliteten blir lavere i et system når tiden går. Her er det en helt tydelig forskjell på fortid og framtid. Entropien, eller graden av uorden, øker når tiden går framover, men minker hvis vi spoler tiden bakover.»

 

Utdrag fra artikkelen Jostein Riiser Kristiansen har publisert om tid på kollokvium.no.

Nettressurser