Einstein og atomets eksistens

Einsteinser forklarer brownske bevegelser og argumenterer for atomets eksistens.

Rettighetshaver: MinutePhysics - laget av Henry Reich