12.405 Seriekopling

I denne simuleringen kan vi måle strømmer og spenninger i en seriekrets. Klikk på Begin.

Klikk på multimeterne for å lese av strøm eller spenning. Bruk Move Meters til å flytte på instrumentene. Klikk på batteriboksen for å velge batteripakke. Velg batteripakken med 7 elementer for denne oppgaven.

Oppgave

a) Flytt på multimeterne og les etter tur av strømmen i kretsen og spenningen over hver motstand. Noter verdiene.
Undersøk om strømmen er den samme på de tre stedene i kretsen.

b) Bestem resistansen i hver motstand.
Vis den samlede resistansen i kretsen er om lag 370 Ω.

c) Hvilken spenning gir batteriet?