12.406 Parallellkopling

I denne simuleringen kan vi måle strømmer og spenninger i en parallellkrets. Klikk på Begin.

Klikk på A eller V for å lese av strøm eller spenning. Klikk på batteriboksen for å velge batteripakke. Velg batteripakken med 7 elementer for denne oppgaven.

Oppgave

a) Les av de fire strømmene i kretsen. Noter verdiene.
Undersøk om de tre greinstrømmene til sammen er (om lag) lik hovedstrømmen i kretsen.

b) Les av de tre spenningene. Hva ser du? 

c) Hvilken spenning tror du at du ville sett hvis du kunne ha målt spenningen over batteriet?