Side 16 Simulering om svingninger

Masse og fjær som svinger

Simuleringen viser en masse som svinger i en elastisk fjær.

Amplitude
Amplitude er svingningens største utslag.
Trykk på play for å starte. Registrer ampliuden.

Periode
Trykk på pause og reset. Kjør simuleringen på nytt men denne gangen registrerer du tida for nøyaktig én svingning. Tida T for én svingning kalles perioden. Bestem perioden.
(Du kan bruke step-knappene for å finne best mulig svar.)

Frekvens

Frekvens, f, er antall svingninger per sekund: f = 1/T

Finn frekvensen.