2.404 Bølger på en snor

Åpne simuleringen. Bruk standardinnstillingene, men slå på Oscillate, Rulers,Timer og Reference Line. Velg Damping None og No End.

a) Gjør målinger og bestem disse størrelsene for bølgen:

  • amplitude
  • bølgelengde
  • frekvens
  • bølgefart.

b) Vis at du kan finne bølgefarten både ved hjelp av bølgelikningen og ved hjelp av bevegelseslikningen for konstant fart, s = vt. Sammenlikn svarene og kommenter.