2.08

Her får du brynt deg litt. Du må tenke deg godt om og prøve å forestille deg bølgebevegelsen.

En hel svingning for et punkt på en bølge er fra maks til null, videre til min, opp til null igjen og så tilbake til maks. Altså må bevegelsen fra maks til null være en kvart bølgelengde. Altså må bevegelsen fra maks til null vare en kvart periode. Hvis en kvart periode varer i 0,21 s må en hel periode vare i T = 4 · 0,21 s = ... .

Da kan vi finne frekvensen fra f=1T.

Vi vet fra oppgaven at λ = 1,6 m. Bølgefarten kan du da finne ved å bruke bølgeformelen.