2.15

a) Se side 26.

b) At faseforskjell mellom punktene er null vil si at de er i samme fase. Det vil si at to bølgetopper forlater hvert sitt punkt samtidig. Litt etter forlater to bølgebunner hvert sitt punkt samtidig, osv.

c) Når veiforskjellen til et punkt er et helt antall bølgelengder, vil topp møte topp og bunn møte bunn og vi får et interferensmaksimum. I dette tilfellet er veiforskjellen 1,5 bølgelengder; da vil bølgetopp møte bølgebunn, osv. Vi får destruktiv interferens, utslokning. Punktet P er i ro hele tida.