2.406 Bølger som overlagrer

Åpne simuleringen og gjør deg litt kjent med den. Pass på at du ser alle tre grafene.

Oppgave
a) Kjør først Constructive og så Destructive overlagring. Bruk Step-knappene slik at du kan følge med nøyaktig hva som skjer.
Skriv kort ned hva som skjer i hvert av de to tilfellene.

b) Velg så Destructive (identical pulses). Klikk skritt(step)vis framover. Klarer du å finne et tidspunktet der hele bølgen er flat? Hvordan står da de to øverste bølgene i forhold til hverandre?

c) I denne simuleringen kan du leke mer med overlagring av pulser.

Nettressurser