3.02

a) Einsteins formel for energien til et foton på side 43 gir oss sammenhengen mellom energien og frekvensen til fotonet. Men i oppgaven er det bølgelengden λ = 590 · 10-9 m som er oppgitt. Da må du altså først bestemme frekvensen ved hjelp av bølgeformelen. Løs formlen mhp. f og sett inn (hvilken bølgefart skal du bruke?).

b) og c) løses på samme måte som i a, men pass på enhetene for bølgelengden. Det er lett og overse at verdiene ikke er oppgitt i nm her.