3.04

a) Se side 42 i innledningen til delkapittelet Fotoner.

b) Se videre på s 42. Vi må forlate en modell i fysikken dersom den blir motbevist. Hva var det bølgemodellen ikke kunne forklare om lys? (Allikevel bruker vi i fysikken bølgemodellen om lys, men bare om de fenomenene den kan forklare.)