4.04

a) Ja, hva er egentlig (den lille) forskjellen på et proton og et hydrogenatom?

b) Her er forskjellen av samme type, men fire ganger så stor, som i a.