4.10

For at en kjernereaksjon skal kunne skje spontant, må energien til kjernen(e) vi starter med være større enn energien til kjernen(e) vi ender opp med. Du må altså gå til fysikktabellen, og finne massen til hver av de tre kjernene i oppgave a. Ved hjelp av energi-masse-loven kan du så sette opp et energiregnskap før og etter reaksjonen. De viser om reaksjonen kan skje spontant.

Gjør det samme for oppgave b.

Se også eksemplet på side 76. Du kan også løse oppgaven på den måten, ved å beregne reaksjonsenergien og sjekke at den blir positiv.