4.11

a) Symbolet for elektron er  e-1   0. Hva er symbolet for nøytron og proton? Sett opp reaksjonslikningen.

b) Lag et energiregnskap på samme måte som i eksemplet på side 76.