4.12

Se ordforklaringer på side 455, eller i grunnboka side 75 og 76.
For begge reaksjonstypene vil masse per nukleon (se øverst på side 75) avta. Hva betyr det for massesvinn og reaksjonsenergi?