4.15

a) Samme framgangsmåte som for eksempelet på side 76.

b) For å finne ut hvor mange urankjerner som fins i 1 kg uran, må du slå opp massen til en 235U-nuklide. Er nuklidemassen oppgitt i enheten u, må du gjøre om til kilogram. Hvordan finner du nå antall uranatomer i ett kilogram?
Så er det bare å gange opp energien for spalting av ett uranatom med antallet atomer.