4.401 Fisjonsreaktor

Nettsiden beskriver produksjon av elektrisk energi fra kjerneenergi i et atomenergiverk.

Oppgave
Studer animasjonen og teksten. Lag en kort beskrivelse på norsk av funksjonen til hver av komponentene a-j i animasjonen.