4.406 Halveringstid

Simuleringen viser en rute med piksler som bytte farge. Hver piksel tilsvarer et radioaktivt atom som desintegrerer. Kurven viser halveringstida. La hver vertikal delstrek på tidsaksen tilsvare 5 sekunder.

Oppgave
Åpne simuleringen. Les forklaringsteksten under figuren.
Prøv etter tur å anslå halveringstiden for Liten, Middels og Lengre halveringstid