13.407 Transistorer

Denne nettoppgaven inneholder flere deloppgaver. Hver del inneholder en animasjon som forklarer sentrale sider ved egenskapene til transistorerr. Kjør gjerne animasjonen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene animasjonen tilbyr. Les tekstene som følger med animasjonen. Før du går løs på transistoranimasjonene, er det lurt å ha lest delkapittelet om transistorer i læreboka godt.

Oppgaven i hvert enkelt tilfelle er å arbeide deg gjennom animasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at mens vi i grunnboka bruker betegnelsen basis for midtsjiktet i transistoren, bruker animasjonene betegnelsen base.