13.09

Denne oppgaven likner på eksempelet på side 344, bare «baklengs». Først må du regne ut frekvensen ved å snu litt på formelen Ef = hf. Deretter kan bølgelengden beregnes ved hjelp av bølgeformelen c = fλ.