13.10

a) På side 348/349 finner du en beskrivelse av hvordan sperresjiktet dannes og hvorfor betegnelsen er nettopp sperresjikt.

b) I−U-karakteristikken til en typisk diode er vist på side 349. Hvorfor den leder strøm på denne måten, er forklart i teksten ved siden av figuren.

c) Å likerette strøm (eller spenning) vil si å omforme en vekselstrøm (-spenning) til likestrøm (-spenning).
Hvordan vi kan bruke dioder til å likerette strøm er omtalt på side 348, og i laboppgave 13.206.