Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet bør du å arbeide mye med å forstå begrepet kvantisert energi. Hva betyr det at lysenergien og atomets energi er kvantisert? Prøv og forestill deg et foton som møter et atom, og tenk gjennom hvilke betingelse som må være oppfylt for at atomet kan absorbere fotonet.

Bruk god til å tegne energinivådiagram for hydrogen. Plasser elektronet i et energinivå og finn ut hvilke energier atomet da kan emittere og hvilke det kan absorbere.

Det er viktig at du regner eksemplene og alle innlæringsoppgavene i boka. Hvis du står fast, ta en titt på tipsene.

I essayet om Niels Bohr side 54 og 55 kan du lese om hvordan Bohr kom frem til sin modell for atomet.

Nettressurser