Newtons 3. lov

Her blir Newtons 3. lov forklart ut fra gravitasjon. Gravitasjon lærer du mer om i fysikk 2, men Newtons 3. lov gjelder for alle typer krefter.

Rettighetshaver: Veritasium