Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet trenger du å arbeide mye med oppgaveløsning. Regn alle eksemplene og alle innlæringsoppgavene i boka nøye. Bruk oppgavetipsene her når du står fast. Vi anbefaler også at du går gjennom de løste oppgavene til kapittelet.

Flere av nettoppgavene er gode forståelsesoppgaver, særlig oppgavene 6.402, 6.403 og 6.406. Oppgave 6.405 er en fin test på hvor rask du er.

Newtons bidrag til mekanikken er sentral vitenskapshistorie - og viktig verdenshistorie. Vi anbefaler deg derfor også å lese noe av stoffet på lenkene om Isaac Newton.