Tips til kapittelet

Anbefalinger

Energi er et svært sentralt begrep i fysikk – men det er ikke mindre viktig i samfunnet forøvrig. Norges utvikling og velstand bygger på energi, først fra vann i fjellet siden fra olje under havbunnen.

Energi er et godt eksempel på at fysikk kan være politikk. Det utkjempes i dag kriger knyttet til kontroll over energiressurser. Utvinning og foredling av energi fra fossilt brensel har forårsaket den kanskje største miljøtrusselen i vår tid: klimaendringer.

Derfor er arbeidet med å forstå energibegrepet, energiomforming og energikvalitet i fysikk noe av det du vil få svært god nytte av når du skal forstå politikk knyttet til energi.

Dessuten vil du se at energibegrepet dukker opp i alle fagområder i fysikk, både i denne boka og dersom du lærer deg mer fysikk senere.