Tips til kapittelet

Anbefalinger

Vi deler ofte fysikk inn i fire hovedområder, mekanikk, termofysikk, elektromagnetisme og moderne fysikk (atom- og kjernefysikk, relativitetsteori m.m.). Det er bare ett kapittel termofysikk i Fysikk 1 fordi læreplanen ikke har med så mye stoff fra dette hovedområdet. Men dette ene kapittelet vil du komme til å ha stor glede av. Grunnleggende forståelse av termofysikk er grunnlaget for å forstå en mengde fysiske hverdagsfenomener, viktige naturprosesser som klima, og sentrale teknologiske prosesser som produksjon av energi.

Bruk god tid på dette kapittelet, særlig det som står om indre energi. Det er nøkkelen til å forstå all termofysikk.

Vi anbefaler også forsøkene til dette kapittelet. Mange er morsomme å vise hjemme, eller til venner som ikke har fysikk.