5.06

Med fart mener vi momentanfart når vi ikke presiserer noe annet. Se figuren øverst i margen på side 95 og den tilhørende teksten.