5.13

For hver gang flagget passerer en lysport, kan du beregne en gjennomsnittsfart, du kjenner jo lengden på flagget og tida det tar å passere porten. Nå har du to farter, en ved hver lysportpassering. Da kan du beregne akselerasjonen, siden du kjenner tida vogna bruker mellom portene.

Trenger du mer tips, så se eksempelet øverst på side 102.