5.14

a)       Den første delen av turen øker toget farten, og deretter avtar farten til toget stanser. Litt etter...

b)       Akselerasjonen til toget er konstant når grafen er lineær. Det vil si i tidsintervallet [0 , 40 s] og ...

c)       Akselerasjonen finner du ved å bestemme stigningstallet for grafen i de tidsintervallene du fant i b.

d)       Her er ikke akselerasjonen konstant, og du må bruke at a = v′(t). Tegn altså tangenten i punktet og finn stigningstallet til den.