5.21

For bevegelse med konstant akselerasjon, har du et sett av bevegelses­likninger til disposisjon. Ved hjelp av de to bevegelseslikningene på side 104:

     v = v0 + at

     s = v0t + ½at2

kan du løse alle oppgaver, men det kan hende at du må løse to likninger med to ukjente, og det kan være litt brysomt. Derfor har vi utledet en bevegelseslikning i tillegg, nemlig likning (3) på side 108:

     2as = v2v02

Med disse tre i bagasjen kan du løse alle bevegelsesproblemer med konstant akselerasjon.

Når du skal løse en oppgave med konstant akselerasjon, velger du den bevegelseslikningen som passer til de opplysningene du har, slik at du bare får størrelsen oppgaven spør etter som ukjent.

Tegn figur, og velg positiv retning. Skriv gjerne ned opplysningene, og pass på at verdiene får riktig fortegn i forhold til den positive retningen du valgte.

Så skal du velge bevegelseslikning. I dette tilfellet kjenner du v0 (hvorfor må v0 være lik 0?), v og a.
Hvilken bevegelseslikning passer da?
Løs med hensyn på s, sett inn i uttrykket og regn ut.