5.25

Her er det a og v (hva er farten i det høyeste punktet?) som er gitt indirekte. Ellers er figur svært viktig her for å avklare posisjoner og lengder. I a må du huske at bevegelsen starter 1,50 m over bakken, og i b må du merke deg at ballen bare er 3,5 m over utgangspunktet når den er 5,0 m over bakken. I spørsmål c blir s = –1,5 m dersom du bruker nivået kastet starter på som origo og har valgt positiv retning oppover. Du får en andregradslikning, og kan løse den eksplisitt med hensyn på t.