6.02

a) Se side 122. Husk at på tegningen stiliserer vi legemene kreftene virker på, som oftest til enkle firkanter. Underlaget blir en horisontal strek.

b) Tegn tyngdekraften på lampen fra jorda. Tegn snordraget fra snora på lampen. Kreftene er like store, så pilene må være like lange.
Dersom snora har masse, må du tegne en gravitasjonskraft på snora. (Hvis du mener at snora har svært liten masse, kan du sløyfe denne kraften.) I tillegg har du kraften fra lampen på snora og kraften fra taket på snora. Vurder hvor lange kraftpilene bør være i forhold til hverandre og i forhold til kraftpilene du tegnet på lampen.

c) Tegn tyngdekraften på snøballen fra jorda. Tegn luftmotstanden fra lufta på snøballen. Mange tegner også en kraft på snøballen i den retningen farten har. Men finnes en slik kraft på snøballen? Hvilket legeme skulle den kraften virke fra?

d) Tegn kraften fra gulvet på kassen. Den kan du dele opp i to, en kraft oppover (slik at ikke kassen synker ned i golvet) og en kraft mot skyveretningen (friksjonskraften). I tillegg kommer tyngdekraften.

e) Fjernkrefter virker uten at det behøver å være kontakt mellom legemene. Det gjelder bare én type kraft i spørsmålene over, nemlig ...?
Men hvorfor er tyngdekraften en fjernkraft i d? Det er jo kontakt mellom kassen og golvet? (Tips: ta bort golvet.)